Tiến hành công việc CH Play theo cách khác so với cách mà bạn làm

Bạn có một giám đốc dự án trong nhóm của mình uc browser nhưng người này lại có cách quản lý dự án quá thoải mái và có vẻ như không lo lắng về thời hạn hoàn thành dự án cũng như ngân sách dự án như bạn. Mặc dù bạn rất lo lắng về điều đó nhưng họ đã quản lý nhiều dự án đúng hạn về mặt thời gian và đúng về khoản ngân sách dành cho dự án. Bạn có tuyển chọn nhân viên này cho một dự án quan trọng và có tính thực thi cao không và nếu có thì bạn sẽ cần đưa ra biện pháp quản lý thêm như thế nào?

6-fdỉm

Tiến hành công việc CH Play theo cách khác so với cách mà bạn làm

Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi. Trong chương trước tôi đã tai zalo nêu, khi bạn giao một nhiệm vụ cho ai làm thì bạn cũng cho phép họ có quyền tiến hành công việc theo cách khác so với cách mà bạn làm. Khi tôi nói ra điều này tôi đã hình dung trong đầu một thực tế đó là kế hoạch được lựa chọn nhằm đạt được mục tiêu đề ra có thể khác căn bản so với kế hoạch mà bạn tạo ra. Tôi cho rằng người ta có quyền phán xét kết quả của người khác và nếu giám đốc dự án có uy tín trong việc thực hiện dự án thì bạn rất xứng đáng với sự tin tưởng của bạn. Nói như thế, tôi thấy rằng không thể lơ là việc giám sát tiến độ xúc tiến công việc của những người này để đảm bảo rằng tôi sẽ không mất ngủ khi phải thay mặt họ chịu trách nhiệm về dự án.

TÌNH HUỐNG 17

Bạn tự mình đi lấy một tách cà phê và phát hiện thấy một nhóm nhân viên tai camera 360 của mình đang tán gẫu việc tình cờ phá vỡ quy tắc an toàn và sức khoẻ.