Nhập hộ khẩu vào nhà người thân cần làm thủ tục như thế nào?

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân cần làm thủ tục như thế nào?

Hỏi:

Tôi hiện nay đang muốn nhập hộ khẩu vào nhà chú ruột tôi sau 4 năm tạm trú để thuận tiện hơn cho công việc của mình. Vậy xin cho tôi hỏi về những điều kiện và thủ tục nhập khẩu phải làm như thế nào?

Trả lời:

Những trường hợp được phép nhập hộ khẩu đã được quy định tại Khoản 2 của Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi bổ sung vào năm 2013, bổ sung điều 20 trong Luật Cư trú 2006 như dưới đây:

a) Người vợ về ở với người chồng; người chồng về ở với vợ; con cái về ở với cha – mẹ; cha – mẹ về ở với con cái.

b) Người đã hết tuổi lao động, nghỉ hưu, người nghỉ mất sức, người nghỉ thôi việc về ở cùng với anh – chị – em ruột.

c) Người khuyết tật, người mất khả năng lao động, người đang bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác làm mất đi khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển các hành vi về ở cùng với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, hoặc người giám hộ.

d) Người chưa đến tuổi thành niên không còn cha – mẹ hoặc còn cha – mẹ tuy nhiên cha, mẹ lại không có khả năng nuôi dưỡng nữa về ở cùng với ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hay là người giám hộ.

đ) Người tuổi thành niên độc thân về ở cùng với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột

e) Ông bà nội, ông bà ngoại về ở cùng với cháu ruột.

Theo như quy định nêu trên, bạn đã đủ điều kiện để được nhập khẩu vào nhà chú mình. Bạn cũng cần chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ để xin nhập thủ hộ khẩu sau đó nộp lên cơ quan công an quận – nơi mà người chú bạn đã đăng ký hộ khẩu thường trú. Hồ sơ bao gồm: Giấy chuyển hộ khẩu – Phiếu báo thay đổi hộ khẩu & nhân khẩu – Bản khai nhân khẩu – Giấy tờ & tài liệu chứng minh mối quan hệ với chủ hộ và sổ hộ khẩu của chủ hộ đó.

Kế từ ngày nhận được đủ hồ sơ, trong thời gian là 15 ngày, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phải giải quyết cho yêu cầu nhập hộ khẩu của người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; nếu như không giải quyết thì sẽ phải trả lời người nộp hồ sơ bằng văn bản và phải nêu ra rõ lý do.

>>>

Thủ tục về luật và các chính sách mới mời bạn xem tại luatnhadat.info